Pomiar stężenia pyłów zawieszonych w powietrzu ,

Lokalizacja punktu pomiarowego: Biała Niżna-budynek LODOWISKA

Wartości średnie z ostatniej godziny


,

JAK INTERPRETOWAĆ DANE?

Wykres przedstawia dane z ostatnich 24 godzin z punktu pomiarowego w Białej Niżnej -budynek LODOWISKA.

Odczyt wyrażony jest w µg/m3 (mikrogramy / metr sześcienny)

PM10 [µg/m3] PM2.5 [µg/m3] Jakość powietrza
0-200-12bardzo dobry
21-6013-36dobry
61-10037-60umiarkowany
101-14061-84dostateczny
141-20085-120zły
> 200 > 120 bardzo zły